Sedum-gras-kruiden dak 0-10º

Dit is ons meest gevarieerde systeem, en een lust voor het oog van mens én dier. Het bevat, naast Sedum, een variatie aan bloeiende kruiden en diverse grassen. Dit resulteert in gevarieerde, kleurrijke, wat hogere vegetatie op het dak. Bijen, vlinders en andere insecten voelen zich hier bijzonder in thuis.

Voordelen en specificaties

Ons Sedum-gras-kruidensysteem is vooral geschikt voor platte daken. Het systeem kan ook worden ingezet als aanvulling bij een sedummixmat. Doordat de grassen en kruiden wat hoger groeien, is dit systeem ook vanaf het maaiveld mooi te zien. We vullen dit systeem regelmatig aan met bijenkasten en andere habitats voor insecten. Dit systeem blijft gegarandeerd vitaal en functioneel met onze service.

Systeemopbouw

De systeem-opbouw voor een Biodivers waterbergend groendak bestaat uit:

 1. Sedum-gras-kruiden-mat 
 2. Extensieve substraatlaag van 100-120 mm dik
 3. Filtervlies
 4. Drainagelaag
 5. Beschermdoek 
De voordelen:
 • Direct groen: zonder inzaaien, sprossen of inplanten. 
 • Biodivers: draagt bij aan de bijen- en vlinderstand.
 • Flexibel: ook in te zetten in combinatie met andere systemen, voor afwisseling.
Dit systeem is vooral geschikt voor deze toepassingen / doeleinden:
 •  Een flinke boost te geven aan de biodiversiteit.
 • Een veelzijdig bloeiend dak te creëren.
 • De bijen- en vlinderstand te stimuleren. 
 • Met de seizoenen mee veranderende begroeiing te krijgen.